Dezinfekce – germicidním světlem

Wiki – EN      Wiki – CZ       Wiki – SK

NEPOUŽÍVEJTE V PŘÍTOMNOSTÍ LIDÍ, ŽIVÝCH TVORŮ A ROSTLIN

SVĚTLO JE ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ

Germicidní lampa je elektrické světlo, které produkuje ultrafialové C (UVC) světlo. Toto ultrafialové světlo s krátkou vlnou narušuje párování bází DNA, což způsobuje tvorbu pyrimidinových dimerů a vede k inaktivaci bakterií, virů a prvoků. Může být také použit k výrobě ozonu pro dezinfekci vody.

Obavy o bezpečnost
Krátkovlnné UV záření je pro člověka škodlivé. Kromě způsobení spálení sluncem a (v průběhu času) rakoviny kůže může toto světlo vyvolat velmi bolestivý zánět rohovky oka, což může vést k dočasnému nebo trvalému poškození zraku. Z tohoto důvodu musí být světlo produkované germicidní lampou pečlivě chráněno před přímým pozorováním, s ohledem na odrazy a rozptýlené světlo. Ultrafialové světlo z těchto lamp může způsobit problémy s pokožkou a očima.

DO NOT USE IN THE PRESENCE OF PEOPLE, LIVE ANIMALS AND PLANTS

LIGHT IS HARMFUL

A germicidal lamp is an electric light that produces ultraviolet C (UVC) light. This short-wave ultraviolet light disrupts DNA base pairing, causing formation of pyrimidine dimers, and leads to the inactivation of bacteria, viruses, and protozoa. It can also be used to produce ozone for water disinfection.

Safety concerns
Short-wave UV light is harmful to humans. In addition to causing sunburn and (over time) skin cancer, this light can produce extremely painful inflammation of the cornea of the eye, which may lead to temporary or permanent vision impairment. For this reason, the light produced by a germicidal lamp must be carefully shielded against direct viewing, with consideration of reflections and dispersed light. A February 2017 risk analysis of UVC lights concluded that ultraviolet light from these lamps can cause skin and eye problems.

:: ZPĚT NA STRÁNKU :: BACK TO WEBPAGE ::